MUDr. et MUDr. Jiří Skalický

Praxe

 • 2019 -              : 3DImplant s.r.o. - zakládající člen

 • 2019 -              : Zubní chirurgie MUDr. Jiří Skalický s.r.o. - zakládající člen

 • 2013 -              : externista na ORL klinice 3.LFUK v UVN Střešovice odd. obličejové a čelistní chirurgie

 • 2013 - 2019   : vlastní soukromá stomatochirurgická praxe - zubnichirurgie.cz

 • 2011 - 2013   : soukromá stomatochirurgická praxe na Krejcárku.

 • 2011 - 2012   : stáž na dětské stomatologické klinice 2.LFUK v FN  Motol lůžkové odd.

 • 2007 - 2011   : soukromá stomatochirurgická praxe  MUDr. Miroslav Rejchrt

Vzdělání

 • osvědčení ČSK – Praktický zubní lékař stomatochirurg

 • osvědčení ČSK – Praktický zubní lékař parodontolog

 • osvědčení ČSK – Praktický zubní lékař

 • 1.LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství

 • 1.LF UK v Praze, obor stomatologie

Je členem​

 • České lékařské komory

 • České stomatologické komory

 • České stomatochirurgické společnosti

 • České společnosti pro implantologii

 • Společnosti maxilofaciální chirurgie

 • České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

ADRESA

Horáčkova 1222/5

(Samostatný vchod vlevo od hlavního  chodu.)

Praha 4 - Krč

140 000

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 – 13:00   

Pátek : po domluvě

© 2019 3DImplant

Horáčkova 1222/5140 00 Praha 4-Krč

Tel: 731 497 766