Entonox - rajský plyn

Co je Entonox a k čemu se používá

Entonox obsahuje směs oxidu dusného (medicinální “rajský plyn”, N2O) a kyslíku (medicinální kyslík, O2), každý v objemovém podílu 50 % a je podáván vdechováním jako plynná směs.

Účinky Entonoxu
Oxid dusný tvoří 50 % plynné směsi. Má analgetický účinek, tj. tlumí bolest a zvyšuje práh bolesti a kromě toho má uvolňující a lehce tišící účinek. Tyto účinky jsou výsledkem působení oxidu dusného na signální látky v nervové soustavě. 50% koncentrace kyslíku, která je přibližně dvojnásobná než v okolním vzduchu,

dvojnásobná než v okolním vzduchu, zaručuje bezpečný obsah kyslíku ve vdechované směsi.

K čemu se Entonox užívá
Entonox se používá, pokud je bolest mírné až střední intenzity a omezeného trvání a jestliže je zapotřebí tlumit bolest a je očekáván rychlý nástup a ústup účinku. Entonox tlumí bolest již po několika nádeších a tlumivý účinek mizí po několika minutách od ukončení podávání.

Entonox, rajský plyn je druh analgosedace, která pacienta zklidní, zmírní nepříjené pocity ze zákroku, sniží bolest a odbourá strach. Je vhodná pro velice bojácné pacient...
** Ošetšení v analgosedaci
10 min
Kč1900
V lokální anestezii bude provedena prostá extrakce zubu, kdy není zapotřebí okolní měkké a tvrdé tkáně chirurgicky upravovat. Indikováno u zubů které jsou vidět a nejsou ...
Prostá extrakce zubu
20 min
Kč1380
V lokální anestezii bude provedena extrakce zubu s mírnou chirugickou úpravou. K tomuto ošetření lze v ordinaci přiobjednat ošetření s Entonox rajským plynem a Piezochiru...
extrakce prostá komplikovaná
20 min
Kč1780
V lokální anestezii, nebo v analgosedaci rajského plynu (lze v ordinaci přiobjednat) bude provedeno chirurgické vybavení zubu . K tomuto ošetření lze v ordinaci přiobjedn...
Chirurgicé vybavení zubu
30 min
Kč2580
V lokalní anestezii bude proveden požadovaný estetický, nebo funkční chirurgický zákrok v dudině ústní. K tomuto ošetření lze v ordinaci přiobjednat ošetření s Entonox ra...
chirurgie měkkých tkání
20 min
Kč3000
V lokalní anestezii po šetrné extrakci zubu, bude provedena úprava zubního lůžka metodou Socket Preservation za pomocí metody APRF. Před zákrokem bude pacientovi odebrána...
Socket preservation
40 min
Kč5800
Piezo chirurgie je moderní operační technika, která přináší nový standard v bezbolestné kostní chirurgii. Speciální ultrazvukové nástroje umožňují extrémně šetrnou a a...
** Šetrná extrakce Acteon Satelec
10 min
Kč1900
V ceně ošetření je CT 3D rtg, vlasní šetrná a bezbolesná extrakce zubu, za použití metody piezochirurgie Acteon Satelec, která umožní zachování tvrdých tkání "kosti" v ok...
balíček exrakce prostá full service
30 min
Kč5000
V ceně ošetření je CT 3D rtg, vlasní šetrná a bezbolesná chirurgická extrakce zubu za použití metody piezochirurgie Acteon Satelec, která umožní zachování tvrdých tkání "...
balíček exrakce chirurgická full service
30 min
Kč6000
V ceně ošetření je CT 3D rtg, vlasní šetrná a bezbolesná chirurgická extrakce zubu za použití metody piezochirurgie Acteon Satelec, která umožní zachování tvrdých tkání "...
balíček socket preservation full service
1 hod
Kč9900

ADRESA

Horáčkova 1222/5

(Samostatný vchod vlevo od hlavního  chodu.)

Praha 4 - Krč

140 000

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 – 13:00   

Pátek : po domluvě

© 2019 3DImplant

Horáčkova 1222/5140 00 Praha 4-Krč

Tel: 731 497 766