Socket Preservation

Socket preservation

je speciální augmentační metoda (obr. 4 až 9) k ochraně lůžka po extrakci zubu tak, aby po zhojení extrakční rány nedošlo po 6 měsících k degradaci okolní kostěné tkáně (obr. 1až 3 a 10, ​11) jak v horizontálním, tak vertikálním směru.

11.

Takováto atrofie, která vznikne po extrakci zubu bez následné úpravy je nutno velice nákladně a složitě augmentovat.

V lokalní anestezii po šetrné extrakci zubu, bude provedena úprava zubního lůžka metodou Socket Preservation za pomocí metody APRF. Před zákrokem bude pacientovi odebrána...
Socket preservation
40 min
Kč5800
V ceně ošetření je CT 3D rtg, vlasní šetrná a bezbolesná chirurgická extrakce zubu za použití metody piezochirurgie Acteon Satelec, která umožní zachování tvrdých tkání "...
balíček socket preservation full service
1 hod
Kč9900

Augmentace kostěné tkáně

pokud již zmíněná (viz výše ) degenerace kostěné tkáně vznikne je augmentace jedna z metod, kterou se lze ztracenou kostní tkáň navýšit tak, aby bylo možné do toho místa vložit implantát, který tím může splňovat jak funkční tak estetické vlastnosti. Chybou je přizpůsobovat implantát nabídce kosti. Správné je přizpůsobovat kostní tkáň plánované implantaci, aby byl implantát dlouhodobě funkční a estetický, což tato metoda splňuje. Na rozdíl od metody Socket preservation je náročnější, nákladnější na použitý materiál.

Cena augmentace se pohybuje dle velikosti, složitosti a množství augmentačního materiálu od 15 000 Kč

Bude provedeno CBCT ošetření, předběžná modelace implantátu na 3D skeletu. Ošetřovaný bude seznámen s problematikou implantace a dalšími možnostmy ošetření.
Vstupní implantologická konzultace
20 min
Kč2520

ADRESA

Horáčkova 1222/5

(Samostatný vchod vlevo od hlavního  chodu.)

Praha 4 - Krč

140 000

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 – 13:00   

Pátek : po domluvě

© 2019 3DImplant

Horáčkova 1222/5140 00 Praha 4-Krč

Tel: 731 497 766