CBCT - 3D CT rentgen

CBCT (Cone Beam CT)​ 

CBCT rentgen je zobrazovací zařízení, jehož hlavní funkcí je vytváření 3D projekcí předem určené oblasti v ústní dutině pacienta. Rozdíl oproti klasickému „nemocničnímu“ CT je ve zdroji záření a v detekci záření. 

​Planmeca ProMax 3D Classic používá rentgenový svazek ve tvaru pyramidy (CB = Cone Beam = kuželovitý paprsek), který skenuje zvolenou cílovou oblast v jediném půlkruhovém snímání. To je opakem oproti CT přístroji, který skenuje axiální vrstvy ve vícenásobném kruhovém snímání.

Během snímkování je každý snímek vytvořen použitím krátkého rentgenového pulzu, oproti kontinuálnímu záření u CT. Celkový čas skenování je 18 vteřin pro jeden objem, ale efektivní expoziční čas je pouze 3 vteřiny.

Využití v chirurgii

Hlavní výhodou 3D technologie na rozdíl od konvenčních 2D technologii je, že si operatér může přesně předem přesně prověřit složité anatomické struktury, které jsou například v okolí schovaných zubů moudrosti. Těmito anatomickými strukturami je například v dolní čelistní nerv, inervujíc bradovou oblast. Dále má jasnou představu o velikosti, počtu a průběhu zubních kořenů. Na 2D snímku je pouze vidět, že tam nerv někde v blízkosti zubu je, ale není patrné zda jde před zubem, skrz zub, nebo za ním. Zubní kořeny bývají často v zákrytu, takže se operatér jenom domnívá, že by tam mohl být.

 Díky této přesné 3D diagnostice lze předejít zbytečným nepříjemným komplikacím a operatér má dopředu jasnou představu jak daná situace vypadá a jakým nejefektivnějším způsobem zákrok provést.

Využití v implantologii

Pro diagnostiku a plánování v dentální implantologii se nedoporučuje použití a vyhodnocování dat pouze z OPG snímků. Pro správné a bezpečné naplánování je velmi důležité znát tvar kosti a 3 rozměry kosti - výšku kosti a šířku kosti ve 2 směrech (příčném + podélném). Podle 2D snímku z OPG nelze přesně stanovit ani tvar kosti a ani jeden z 3 rozměrů kosti. Důvodem je zkreslení dané zvětšením panoramatického dvojrozměrného snímku. Tímto mohou vznikat nepřesnosti a s nimi spojená zdravotní rizika. Zde uvádíme 3 z mnoha případů rizik spojených s nepřesností snímků. 

1. Při implantaci v dolní čelisti nelze pomocí OPG snímku zaručit zachování bezpečné vzdálenosti od nervového kanálu ani jeho průběh v dolní čelisti. 

2. Při implantaci v horní čelisti nelze na základě OPG snímku zjistit výšku zbytkové kosti potřebnou při dostavbě kosti (tzv. sinus lift), v důsledku projasnění ostatních lebečních struktur způsobujících zkreslení.

3. Zkreslení jednotlivých rozměrů, tvarů a vzdáleností v obou čelistech. 

Implantologický výkon pouze na základě OPG snímku představuje velké množství vážných rizik, která se mohou projevit již při samotném implantologickém výkonu, ve fázi hojení, ale i s delším časovým odstupem a tím způsobit někdy i vážné zdravotní komplikace. Implantologické ošetření by mělo být vždy provedeno na základě 3D diagnostického vyšetření pomocí CT nebo CBCT přístroje! 

CBCT vyšetření je součástí každého chirurgického zákroku v této stomatologické praxi.

 

Bude Vám proveden 3D CT rentgenový snímek pro Vaše účely, nebo účely vašeho ošetřujícího lékaře. Snímek je přenosný a bude nahrán na flash disk, který je v ceně vyšetření
3D - CT (CBCT technologie)
10 min
Kč790
Bude provedeno CBCT ošetření, předběžná modelace implantátu na 3D skeletu. Ošetřovaný bude seznámen s problematikou implantace a dalšími možnostmy ošetření.
Vstupní implantologická konzultace
20 min
Kč2520

ADRESA

Horáčkova 1222/5

(Samostatný vchod vlevo od hlavního  chodu.)

Praha 4 - Krč

140 000

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 – 13:00   

Pátek : po domluvě

© 2019 3DImplant

Horáčkova 1222/5140 00 Praha 4-Krč

Tel: 731 497 766