Implantace

3D Implantologie

Naše stomatologická praxe je jednou z mála, která Vám může poskytnout to nejmodernější ošetření v rámci Implantologie díky novým technologiím, které jsme pro Vás pořídili a díky tomu, že neustále sledujeme nové trendy a průběžně se vzděláváme. 

Ošetření implantáty se v dnešní době stává stále dostupnějším pro pacienty a je nejlepším možným řešením při náhradě ztracených zubů. 

Implantát je titanový šroub, který se zavede do kosti a na něj se připevní korunka. Díky tomu v ústech drží pevně a odpadá broušení a znehodnocení okolních zubů, jak je tomu při zhotovování protetických můstků. 

K ošetření pacientů implantáty používáme systém TRIOS 3Shape, díky kterému jsme schopni na počítači přesně určit nejvhodnější polohu a bezpečné místo pro zavedení implantátu. Tím odpadají komplikace, jako je vniknutí do dutiny nosní, zavedení implantátu do nervu v dolní čelisti či do kořenů okolních zubů.

Intraorální scanner

nám umožní přesně otisknout vaší dentici do digitální podoby  tak, abychom   ji mohli sloučit s 3D CT 

pro vytvoření 3D modelu situace

v ústech.

Počitačová modelace

Program Implant Studio

od 3Shape umožňuje na tomto vytvořeném 3D modelu  nastavit přesnou pozici implantátu vůči okolním anatomickým strukturám. 

Možnosti protetického řešení náhrady ztraceného zubu

Co je to implantát

Implantát je v dnešní době ta nejlepší možnost ošetření mezery po ztrátě zubu a zubů obecně fixní, nesnímatelnou náhradou. Na rozdíl od tzv. "protetických můstků" není potřeba při zhotovování implantátu znehodnocovat okolní zuby k náhradě mezery. 

 

Implantát má tři častí fixturu, abutment a protetická korunka

Fixtura je část implantátu, která se vkládá do kosti, tzv. titanový šroub. Zde se s kostěnou tkání spojí osteointegrací a je pevně ukotven.

Abutment je spojovací článek mezi fixturou a korunkou. Prochází v dásní.

Protetická korunka je to estetická a funkční část celého implantátu. Může být metalokeramická, nebo celokeramická. Ve své praxi používáme estetické celokeramické.

Protetické korunky

Cena 12 000 Kč

Trios 3Shape intraorální scanner

Intraorální scanner Trios 3Shape

je fotografický přístroj, který zpracovává odraz viditelného světla. Díky systému dvou kamer dokáže snímáním až 3000 snímků za sekundu vytvořit přesný 3d model vaší dentice, který je základem pro další počítačové zpracování. Je plně použitelný pro třírozměrné skenování protetických prací, jako jsou snímatelné náhrady, fixní náhrady a protetické korunky k implantátům. Scanner používáme k plánování implantace a k vytvoření chirurgické implantační šablony pro přenos přesně digitálně proměřené pozice implantátu z 3D modelu na požadované místo v dutině ústní.

 

Rychlý a pohodlný

3shape Trios dělá skenování rychle a snadno, čímž se zajišťuje vyšší komfort a kratší čas ošetření. Odpadají také nepříjemné dávivé pocity, ke kterým často dochází při běžném otiskování. Navíc není potřeba dvojího otiskování, tím se ušetří jedna z návštěv.

Prokázaná vysoká přesnost

Implant studio modelační program

Modelační program Implant studio

je grafický program, kde je možné simulovat vložení implantátu na požadované místo a určit nejvhodnější pozici k implantaci. Po naskenování situace v dutině ústní intraorálním scannerem a pořízení snímku CBCT (3D CT) se tato dvě zobrazení v Implant Studiu sloučí a vytvoří jeden 3D model. Obraz  CBCT zastupuje v modelu tvrdé tkáně (kost) a intraorální scanner měkké (sliznice, dáseň). Takto vytvořený 3D model slouží lékaři k snadnému určení nejvhodnější pozice implantátu, která vyhovuje jak anatomickým, protetickým, funkčním

a estetickým požadavkům.

Přesnost  a bezpečnost implantace je dána možností výběru vhodného místa pro implantaci na vytvořeném 3D modelu. Touto simulací se dá předejít mnohým komplikacím, jako je nevhodná poloha implantátu, neplánované vniknutí do okolních anatomických struktur atp.

 

Estetika a funkčnost implantátu je zajištěna tím, že můžeme určit dopředu přesnou polohu implantátu. Fixtura je pak zavedena na požadovanou pozici, která splňuje estetické i funkční požadavky, což je u běžné implantace složitější. Díky tomu je možné dopředu určit přesnou polohu budoucí protetické korunky ve vztahu k okolním zubům. 

Řízená implantace

Řízená implantace je vlastní implantační proces, který se od běžné implantace odlišuje v použití tří rozměrné technologie. V řízené implantaci je díky tří rozměrné technologii implantát vždy vložen na předen určené místo na setinu milimetru přesně. Při běžné implantaci se používají k diagnostice dvourozměrné, kolikrát i analogové OPG snímky a implantát je vkládán podle oka implantologa, kdy míra komplikací může být značná. V naší praxi používáme  nejmodernější řízenou implantační technologii, která je v součastné době dostupná. Při vstupním vyšetření je pořízen tří rozměrný rtg snímek čelistí. tzvCBCT(3D CT) a intraorální scan zubů a přilehlých měkkých tkání. Tato vstupní data jsou zpracovávána za pomocí programu implant studio. Zde je možné bez problému určit požadovanou pozici. Po digitálním vytvoření pozice implantátu, se vytvoří (vytiskne na 3D tiskárně) chirurgická šablona, ve které je definován vektor a hloubka implantace. Pomocí této šablony je požadovaná pozice virtuálně přenesena na reálnou pozici v dutině ústní. Šablona se nasadí na okolní zuby, kde bude implantace provedena. Tyto zuby slouží jako referenční body k určení přesného místa implantace. V šabloně je zaváděcí okénko, které má přesně nakalibrovaný úhel a omezuje hloubku implantace. Tato metoda umožní implantaci fixtury implantátu na pozici ,která může splňovat funkční i estetické vlastnosti a vést k dlouholeté životnosti implantátu,  tak, aby byl implantát uložen na přesně požadované místo.

Bezpečnost implantace je zajištěna tím, že je implantát díky šabloně zaveden

na požadované místo a operatér se může soustředit jenom na správné operační provedení a management měkkých tkání.

Estetika a funkčnost implantátu je zajištěna také přesným přenosem předem nadefinovaného umístění implantátu díky implantační šabloně do požadovaného místa

v ústech.

Implantační systémy

Cena od 15 000 Kč

Cena od19 000 Kč

Cena od 20 000 Kč

Cena zahrnuje cenu fixtury a její zavedení

Bude provedeno CBCT ošetření, předběžná modelace implantátu na 3D skeletu. Ošetřovaný bude seznámen s problematikou implantace a dalšími možnostmy ošetření.
Vstupní implantologická konzultace
20 min
Kč2520

ADRESA

Horáčkova 1222/5

(Samostatný vchod vlevo od hlavního  chodu.)

Praha 4 - Krč

140 000

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 – 13:00   

Pátek : po domluvě

© 2019 3DImplant

Horáčkova 1222/5140 00 Praha 4-Krč

Tel: 731 497 766